Verkeersupdate

Verkeersupdate les 1: Veilig verkeren. Copy

Verkeer betekent dat we met elkaar omgaan met respect voor elkaar en rekening houden met mogelijkheden en beperkingen van andere verkeersdeelnemer. Dus eigenlijk verkeren we met elkaar in vaak risico volle omstandigheden. Om te zorgen dat we veilig met elkaar kunnen verkeren zijn er afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in verkeersregels. De verkeersregels zijn geen doel op zichzelf. Ze zijn bedoeld om de veiligheid van alle verkeersdeelnemers te verhogen.

Oorzaak ongevallen

Een verkeersongeval ontstaat meestal door een verkeerde beslissing van de mens. Dat is de oorzaak in ongeveer 92% van alle ongevallen. Andere oorzaken zijn het voertuig (3%) of het ontwerp van de wegsituaties (5%).

Veilig verkeren kunt u doen door op de hoogte te blijven van de verkeersregels. Elk jaar veranderen verkeersregels. Naast de kennis van die verkeersregels is het belangrijk hoe u die kunt toepassen en dat noemen we verkeersinzicht. Moeten we altijd de verkeersregels toepassen? Nee, daar waar het kan moet u zich zo veel mogelijk aan de regels houden. Maar als het de verkeersveiligheid verhoogt mag u best afwijken van de verkeersregels. Bijvoorbeeld als u defensief rijdt omdat u verwacht dat een andere verkeersdeelnemer u geen voorrang zal verlenen.

Goede conditie

Om veilig deel te nemen aan het verkeer is een goede lichamelijke noodzakelijk. Daarnaast is een geestelijke conditie van groot belang. Als daar aan wordt getwijfeld kunt u zelf een arts of een rijschool raadplegen. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor een goede conditie. Mocht een controlerende ambtenaar twijfelen aan uw lichamelijke of geestelijke conditie, kan die u aanmelden bij het CBR voor een rijtest.

Geef een reactie