Les 1: Introductie RV1 Copy

Vrachtauto- of buschauffeur worden?

Voor dat u begint met deze opleiding, moet u in bezit zijn van een rijbewijs voor de auto (B). Het rijbewijs moet u kunnen tonen tijdens de praktijk rijlessen. Na het behalen van het theorie examen voor verkeer en theorie (RV1) en het examen administratie (V2C) kunt u beginnen met de praktijkrijles voor de vrachtauto of bus.

Om Vrachtauto of buschauffeur te worden is het zaak te slagen voor het examen RV1. Het gaat hier om één examen met vragen over het verkeer en de techniek, en V2C of V2D en dat betreft vragen over administratie. RV1 staat voor Rijbewijs en Vakbekwaamheid deel 1. Het bestaat uit twee trajecten waarvoor kan worden gekozen. RV1 is in grote lijnen voor zowel de vrachtauto als bus gelijk, er zijn kleine verschillen in de verkeersregels.

Wilt u alleen een rijbewijs halen volgt u het Rijbewijs traject.

U krijgt dan slecht 40 vragen te beantwoorden bij het examen. 25 vragen over het verkeer en 15 vragen techniek, u bent geslaagd als 32 om meer vragen goed weet te beantwoorden.

Wilt u beroepsmatig aan de slag als vrachtauto- of buschauffeur, volg dan het Vakbekwaamheidstraject.

Dan krijgt u 50 vragen, verdeelt in 25 vragen verkeer en 25 vragen techniek. Daarvan moeten tenminste 40 vragen goed worden beantwoordt om dit onderdeel te behalen.

V2C en V2D staan beide voor Vakbekwaamheid deel 2 voor het desbetreffende rijbewijs. (C=vrachtauto, D=Bus)

Wilt u ook nu het rijbewijs traject volgen, krijgt u weer 40 vragen waarvan u tenminste 32 vragen goed moet hebben beantwoordt. Als het is gelukt om te slagen voor RV1 en V2C kunt u met de rijlessen gaan beginnen. Wel zorgen dat u binnen twee jaar ook voor het praktijkexamen slaagt.

Wilt u vakbekwaam vrachtauto of buschauffeur worden?

Dan krijgt u 50 vragen te beantwoorden. Beantwoord u 40 of meer vragen  juist bent u geslaagd. De lesinhoud voor Administratie (V2C/D) verschilt in grote mate voor de vrachtauto of bus.

Naast de examens voor RV1 en V2C/D doet u ook examens om vakbekwaam te worden. Eén theorie examen die V3C of V3D wordt genoemd. Het betreft de eerder gevolgde lesstof maar dan worden de vragen anders gesteld. Er worden gegevens vermeld in drie verschillende verhalen over chauffeurs. Daarna moet een praktische toets en toets besloten terrein worden behaald om Code95 op het rijbewijs vermeld te krijgen.

Om de praktische rijlessen en het praktijkexamen te mogen doen hoeft u alleen RV1 en V2C/D te hebben behaald. Code95 kan en mag daarna worden gevolgd.

Maar er mag niet eerder worden gewerkt als vrachtauto- of buschauffeur tot u code95 op uw rijbewijs heeft vermeld staan.

Om code95 geldig te houden en dus uw vakbekwaamheid te kunnen tonen, volgt u 35 uren nascholing in 5 jaren.

Door het volgen van deze cursus kunt u het rijbewijs traject of vakbekwaamheidstraject volgen waarna alleen nog de praktische deel of delen hoeft te volgen.

Het theorie examen legt u individueel af, wel in een gezamenlijke ruimte, afgeschermd van anderen.

Geef een reactie